http:Blankett Ägarbyte

Vid försäljning av fastighet 
inom samfälligheten ska denna blankett användas. Den ska skickas in till styrelsen för uppdatering av föreningens register.

Klicka här för att hämta blanketten
Uppdaterat 2020-03-22