StartsidaOm PlåtverketGator och parkeringarNyinflyttad?MedlemsinformationNyheterMedlemssidorÄgarbyteKontakt
Gator och parkeringar
Tomtgräns mot gatan
Snöröjning

Tomtgräns mot gatan vid fastigheten

 

Principskiss över gatorna inom området


Redan från början accepterades att fastighetsägarna tog gräsytan i anspråk. Detta framgår av ett utdrag från extrastämman den 2 november 1976.

b) Snöskottning: Där fastighetsägarna placerat sina staket utmed gatan på samfällighetens mark måste snöröjaren köra upp snön mot staket och fastighetsägarna måste själva se till att snön kommer bort. Om staketet utanför tomtgärns skadas genom snöröjning skall fastighetsägaren själv stå för kostnaderna. Om staketet på tomtgräns däremot skadas genom snöröjning skall entreprenören stå för kostnaderna.

I början var det enbart i samband med snö som det var några problem. I dag har i vissa fall träd och häckar vuxit ut över asfalten med följd att gatorna blir trånga.

Där fastighetsägaren placerat sina staket utmed gatan  på samfällighetens mark måste snöröjaren köra upp snön mot staketet och fastighetsägarna måste själva se till att snön kommer bort.

Om staketet utanför tomtgräns skadas genom snöröjning skall fastighetsägaren själv stå för kontnaderna för reparation. Om staket på  tomtgräns däremot skadas skall entrepenören stå för kostnaderna.

Styrelsen önskar förtydligande från medlemmarna på årsmötet om hur den gemensamma remsan får utnyttjas.

För att förtydliga och eller förnya 1976 års beslut lade styrelsen följande förslag.

Förslag vid 2005 årsmöte som enhälligt antogs.

Styrelsen föreslog:

  • Reglerna för snöskottning enligt tidigare beslut efterlevs samt att det gäller för staket, häckar eller liknande.
  • Staket, häckar eller liknande får inte inkräkta på den asfalterade bredden.

 

Uppdaterat 2012-03-23
Utskriftsvänlig sida
Plåtverket Samfällighetsförening, Bäckby, Västerås 2004 - 2016
Provided by Webforum